O nas

"W ciąży bez alkoholu".
Ogólnopolska kampania edukacyjno - profilaktyczna

Głównym celem kampanii jest zmniejszenie liczby kobiet pijących alkohol w czasie ciąży, promocja całkowitej abstynencji w tym okresie oraz zwiększenie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu na rozwijające się w łonie matki dziecko.

Zachęcamy samorządy do udziału w kampanii!
Zachęcamy ginekologów do udziału w kampanii!

Ideą naszego projektu jest skoncentrowanie uwagi opinii publicznej oraz środowisk medycznych i socjalnych na problemie picia alkoholu przez kobiety w ciąży.
Światowy Dzień FAS 9 września to doskonała okazja do rozpoczęcia całorocznych działań edukacyjnych! Jednak do kampanii można przystąpić w każdym czasie.

Warunki i korzyści przystąpienia do Kampanii:

Warunkiem przystąpieniem do Kampanii jest zamówienie pakietu Max lub Midi lub Mini.
W momencie przystąpienia do Kampanii informacja o tym, że Samorząd lub gabinet ginekologiczny przystąpił do Kampanii zostanie umieszczona na naszej stronie FB, Instagram.
Z każdego zakupionego zestawu w ramach współpracy, 1% będzie przekazany do Małopolskiej Fundacji Zdrowia Publicznego „Sanitas" w ramach profilaktyki i edukacji FAS/FASD.

Zachęcamy do uruchomienia lokalnych mediów, w zakładce materiały prasowe można pobrać logo kampanii oraz komunikat prasowy do przekazania lokalnym mediom.

Konsultacja merytoryczna ogólnopolskiej kampanii "W ciąży bez alkoholu" - Pani Katarzyna Łukowska - psycholog o specjalności klinicznej, prawnik administratywista.

Konkurs

Zapraszamy do konkursu. W zakładce Konkurs warunki udziału i formularz zgłoszenia. Kampania będzie przeprowadzona w okresie od 18.09.2022r. do dnia 31.09.2023r. Konkurs w ramach kampanii prowadzony będzie w okresie od dnia 18.09.2022r. do dnia 31.09.2023r.

Nagroda I w konkursie
udział 5 osób z gminy w dowolnym szkoleniu SPS w roku 2023 plus dyplom, prezentacja gminy na Stronie Kampanii, FB, Instagram.

Nagroda II w konkursie
udział 2 osób z gminy w dowolnym szkoleniu SPS w roku 2023.

Nagroda III w konkursie
udział 1 osoby z gminy w dowolnym szkoleniu SPS w roku 2023.

Nagrody czekają. Zapraszamy.

Każda gmina/gabinet która przystąpi do kampanii wraz z zamówionymi pakietami otrzyma certyfikat uczestnictwa w kampanii na podstawie art. 4 [1] ust 1 pkt 3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 - 2025.

Materiały

Wybierz zestaw odpowiednie dla siebie. W naszych zestawach znajdziesz ulotki, broszury, plakaty, gadżety.

Podstawą do uruchomienia kampanii jest Narodowy Program Zdrowia na lata 2021 - 2025, który jako jedno z zadań dla samorządów gminnych w celu operacyjnym nr 2 Profilaktyka uzależnień wskazuje "Wdrożenie i upowszechnianie standardów i procedur profilaktyki, diagnozy oraz terapii FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej"

Edukacja to wciąż ważny element działań profilaktycznych na rzecz ograniczenia picia alkoholu przez kobiety w ciąży!