FAS/FASD

Płodowy zespół alkoholowy to zespół wad wrodzonych, obejmujących zaburzenia fizyczne i neurologiczne. FAS (ang. Fetal Alcohol Syndrome) to najpoważniejsza konsekwencja picia przez kobietę alkoholu w ciąży. Nie wiadomo, jaka ilość alkoholu wywołuje płodowy zespół alkoholowy (FAS), ale już jednorazowe picie alkoholu może wywołać FAE, czyli lżejszą odmianę FAS.

Objawy FAS:

 • niski wzrost i małogłowie
 • dysmorfie twarzy
 • wady układu kostno-mięśniowego i zaburzenia czucia głębokiego, problemy z koordynacją
 • problemy ze słyszeniem, opóźnioną zdolność mówienia
 • zmniejszone pole widzenia, słabą pamięć wzrokowa (dziecko może się łatwo zgubić nawet w okolicy domu)
 • anomalie w budowie wątroby, serca, nerek, narządów płciowych
 • podwyższony próg bólu lub nadwrażliwość na ból
 • nadpobudliwość
 • problemy z pamięcią i trudności w uczeniu się (dziecko będzie się skarżyć, że „nic mu nie wchodzi do głowy”, choć się uczy)
 • zaburzenia zachowania, niedostosowanie społeczne, trudności w przewidywaniu konsekwencji swoich zachowań (może np. uciekać z domu)
 • niekontrolowane napady złości, agresja
 • skłonność do uzależnień
 • skłonności depresyjne i lękliwość

Wtórne objawy FAS

Objawy wtórne występują u starszych dzieci i osób dorosłych.

 • lęk
 • złość
 • wycofanie
 • gwałtowność
 • zamknięcie się w sobie
 • kłamstwa
 • ucieczki z domu
 • problemy szkolne
 • przyjmowanie roli ofiary lub prześladowcy
 • bezrobocie
 • bezdomność
 • zależność od innych
 • depresja
 • samookaleczanie się
 • kłopoty z prawem
 • tendencje samobójcze

Reasumując

 • Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią nie powinny spożywać alkoholu w żadnej postaci
 • W okresie ciąży i laktacji każda dawka alkoholu jest niebezpieczna dla płodu/dziecka
 • Alkohol może uszkadzać płód na każdym etapie jego rozwoju
 • Konsumpcja alkoholu zwiększa ryzyko toksycznego uszkodzenia tkanek matki, zarodka oraz komórek rozrodczych w gonadach płodu
 • Intoksykacja alkoholem w ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia zespołu poalkoholowego uszkodzenia płodu/noworodka
 • Alkohol może być przyczyną  poronienia, wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu lub przedwczesnego zakończenia ciąży
 • Kobiety planujące ciążę powinny zachować abstynencję w okresie przedkoncepcyjnym oraz obligatoryjnie w sytuacji, gdy podejrzewają możliwość zaistnienia nierozpoznanej ciąży
 • Personel medyczny powinien rutynowo zbierać od ciężarnych wywiad ukierunkowany na informacje dotyczące profilu spożywania alkoholu oraz profesjonalnie informować o szkodliwym wpływie etanolu na płód i ciążę, zalecając jego całkowitą eliminację z diety
 • U kobiet w okresie rozrodczym aktywny skrining (w tym laboratoryjny) umożliwia identyfikację matek z grupy podwyższonego/wysokiego ryzyka nadużywania alkoholu w ciąży
 • Towarzystwa naukowe powinny opracować  wytyczne dla lekarzy, położnych, pielęgniarek i studentów medycyny dotyczące szkodliwości spożycia alkoholu przez ciężarne oraz kobiety w okresie reprodukcyjnym
 • Resort służby zdrowia oraz instytucje użyteczności publicznej powinny aktywnie propagować w społeczeństwie informacje dotyczące toksycznego/teratogennego działania etanolu na płód

Źródła:

 1. Dębski R., Paszkowski T., Wielgoś M., Skrzypulec-Plinta V., Tomaszewski J., Stanowisko Grupy Ekspertów na temat wpływu alkoholu na ciążę: stan wiedzy na 2014 rok
 2. Ciazabezalkoholu.pl - Wyniki badania przeprowadzonego przez IPSOS na zlecenie Fundacji “Rodzić  po ludzku” w 2005 roku
 3. Woronowicz B., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Media Rodzina, 2009; 195-198
 4. Warzycha J., Baryła M., Halkiewicz M., et al., Wpływ alkoholu na rozwój dziecka – współczesne poglądy, Postępy Neonatologii, 2013; 2: 64-68